Aktualności

Zastosowanie nowych technik obrazowania tętnic wieńcowych wykazało, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HRT) przez kobiety w celu zmniejszenia nasilenia objawów wypadowych obniża ryzyko śmierci z powodu ostrych incydentów zatorowo-zakrzepowych i zmniejsza nasilenie miażdżycy tętnic wieńcowych. W celu wysunięcia tych wniosków przeanalizowano wyniki badań ponad 4,2 tys. kobiet poddanych badaniu naczyń wieńcowych za pomocą tomografii.

więcejStosowanie HRT związane ze zmniejszeniem ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych i śmiertelności na skutek ostrych incydentów wieńcowych 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa nadal pozostaje jednym z częstszych powikłań pooperacyjnych w ginekologii. Szacuje się, że w Polsce zakrzepica żył głębokich stwierdzana jest u 50 tys. ludzi rocznie, natomiast zatorowość płucna – u 20 tys. Właściwe leczenie przeciwzakrzepowe może zmniejszyć śmiertelność pacjentek z 30% do ok. 5%. Częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentek poddanych operacjom ginekologicznym szacuje się na 15–30 %. Ryzyko zakrzepicy po zabiegach laparoskopowych w ginekologii nie jest udokumentowane. Przed zastosowaniem profilaktyki przeciwzakrzepowej przed planowaną operacją powinno się wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. przebyty incydent zatorowo-zakrzepowy, wrodzone lub nabyte trombofilie, choroba nowotworowa w wywiadzie lub istniejąca aktualnie, otyłość, ciąża i okres połogowy, stosowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej, unieruchomienie, operacja przebyta w okresie krótszym niż miesiąc od aktualnego zabiegu, zaawansowany wiek), w tym czas trwania operacji oraz jej rodzaj i zakres.

więcejKiedy stosować profilaktykę przeciwzakrzepową przed planowanym zabiegiem ginekologicznym 

Doustna hormonalna tabletka antykoncepcyjna jest powszechnie stosowaną metodą antykoncepcji na całym świecie. Niewątpliwie cechuje się wysoką skutecznością i odwracalnością. Codziennie miliony kobiet na całym świecie stosują tę metodę antykoncepcji. Jakie jest wczesne i odległe ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych związanych ze stosowaniem doustnej hormonalnej antykoncepcji?

więcejCzy kobiety stosujące doustną antykoncepcję rzeczywiście zwiększają ryzyko wystąpienia u siebie niektórych nowotworów? 

CDC (Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) i ACIP (Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych) w październiku 2016 roku zmodyfikowały rekomendacje w zakresie szczepień przeciwko HPV. Obecnie obie organizacje rekomendują dwie dawki szczepionki w docelowej grupie 11–12-letnich dziewcząt i chłopców, podawane w odstępie nie mniejszym niż 6 miesięcy .

więcejRekomendacje CDC i ACIP dotyczące szczepień przeciwko HPV 

W ostatnich latach zastosowanie technik wspomaganego rozrodu wzrosło wielokrotnie. Procedury te są bezpieczne, skuteczne, powstało jednak pytanie, jak często są nadużywane. Wielokrotnie brak danych na temat konkretnych wskazań do zastosowania technik wspomaganego rozrodu, w ostatnich latach nie zwiększyła się także skuteczność tych metod leczenia mierzona wskaźnikiem odsetka porodów na cykl terapeutyczny. Dlatego ważne stało się wyodrębnienie grupy par, u których można zastosować postawę wyczekującą, tzn. u których nie ma bezwzględnej konieczności do zastosowania ART.

więcejCzy leczenie niepłodności nie jest za często nadużywane? Wyniki analizy leczenia pacjentów z 25 klinik niepłodności 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji, która odbędzie się 26 listopada 2016 roku w Warszawie.

więcej"Standardy postępowania w ginekologii onkologicznej" - zaproszenie 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji, która odbędzie się 30 marca 2017 roku w Krakowie.

więcejII konferencja Ginekologia Onkologiczna - zaproszenie 

Relacja Post FIGO

Data: 18 Styczeń 2016

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji z Kongresu FIGO, który odbył się w Vancouver w dniach 4-9 października 2015 roku.

więcejRelacja Post FIGO 

W dniach 3–5 września 2015 odbył się w Łodzi XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG).

więcejXXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 

W dniu 1 października 2015 roku opublikowano aktualizację rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardów opieki położniczej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu i połogu z 2012 roku.

Modyfikacja obejmuje nałożenie na podmiot leczniczy sprawujący opiekę nad pacjentką obowiązku skutecznego poinformowania położnej rodzinnej o przekazaniu jej opieki nad noworodkiem, co ma na celu usunięcie niepożądanych zjawisk zaniedbań w opiece nad noworodkiem.

więcejAktualizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardów opieki położniczej