W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka endometrium?

9 Maj 2017

W Polsce każdego roku rozpoznawanych jest ponad 3 tys. nowych przypadków raka błony śluzowej macicy. Zachorowalność na nowotwory złośliwe trzonu macicy w ciągu ostatnich 3 dekad wzrosła prawie dwukrotnie. Związane jest to m.in. ze stałym wzrostem występowania nadwagi i otyłości. Od dawna wiadomo, że otyłość znacznie zwiększa ryzyko raka endometrium, jednocześnie niewiele jest danych na temat tego, jaki wpływ ma redukcja masy ciała u kobiet po menopauzie na występowanie raka endometrium. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania obserwacyjne w grupie ponad 36 tys. kobiet ( Women's Health Initiative Observational Study ). Włączone do badania kobiety były w wieku 50–79 lat. Pomiaru wskaźnika masy ciała dokonano na początku badania i po 3 latach. Kobiety podzielono na trzy grupy pod względem zmiany masy ciała. Pierwszą grupę stanowiły kobiety ze stabilną masą ciała w trakcie obserwacji (masa ciała +/- 5%); do drugiej grupy włączono kobiety, które zmniejszyły masę ciała powyżej 5% w trakcie trzyletniej obserwacji, przy czym w części przypadków była to zamierzona redukcja masy ciała, a w części – niezamierzona. Z kolei trzecią grupę stanowiły kobiety, które w trakcie trzyletniej obserwacji przybrały na wadze powyżej 5%. Następnie ponad 11-letnia obserwacja (średnio 11,4 lat) ujawniła 566 przypadków raka endometrium. Do określenia związku między zmianą masy ciała a występowaniem raka endometrium wykorzystano wieloczynnikową analizę regresji (ryzyko względne i przedział ufności). W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że kobiety ze spadkiem masy ciała powyżej 5% miały zmniejszone ryzyko występowania raka endometrium w porównaniu do kobiet ze stałą masą ciała (HR – 0,71; 95% CI, 0,54–0,95). Związek był jeszcze silniejszy, gdy oddzielnie analizowano otyłe kobiety z zamierzoną utratą masy ciała (HR – 0,44; 95% CI, 0,25–0,78). Przyrost masy ciała powyżej 5 kg wiązał się ze zwiększonym ryzykiem występowania raka endometrium w porównaniu do kobiet ze stałą masą ciała, zwłaszcza wśród tych, które nigdy wcześniej nie stosowały terapii hormonalnej. Wniosek z badania był bardzo prosty: zamierzona redukcja masy ciała u kobiet po menopauzie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem występowania raka endometrium, zwłaszcza wśród kobiet z otyłością, co powinno dodatkowo motywować otyłe kobiety po menopauzie do zmiany stylu życia, która doprowadzi do zmniejszenia masy ciała. Więcej informacji w artykule: Luo J. i wsp. Intentional Weight Loss and Endometrial Cancer Risk. J. Clin. Oncol. 2017; 35 (11): 1189–1193.

Przygotowali: Mariusz Kuźmicki i Jacek Szamatowicz