Czy operacja bariatryczna wykonana u młodej kobiety wpływa na przebieg ewentualnej ciąży?

10 Lipiec 2017

W ostatnich latach dostępność operacji bariatrycznych znacznie wzrosła; na operację z powodu otyłości decyduje się coraz więcej młodych kobiet. Zmiany w metabolizmie mogą wpływać na rozwój płodu, tak naprawdę nie zbadano wpływu operacji na przebieg ciąży i pojawienie się patologii ciąży i noworodka, szczególnie jeżeli ciąża pojawiła się w krótkim okresie po zabiegu. Zadano sobie więc pytanie, czy ciąża po operacji bariatrycznej jest związana z większym ryzykiem komplikacji i jaki ma wpływ czas od takiej operacji.

Zbadano więc ryzyko powikłań u noworodka w wypadku kobiet po przebytej operacji bariatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem czasu od operacji do ciąży. Wyniki porównano do przebiegu ciąż u kobiet, które operacji nie miały. Przeanalizowano dokumentację – ze szpitali w stanie Waszyngton – 1859 kobiet, które przebyły operacje bariatryczną, i porównano ją z odpowiednio dobraną grupą kobiet bez operacji (w sumie 8437 pacjentek).

Wykazano, że noworodki urodzone przez kobiety po operacji bariatrycznej charakteryzowały się podwyższonym ryzykiem wcześniactwa (14% vs 8,6%), częściej trafiały na oddziały intensywnej opieki noworodka (15,2% vs 11,3%), były mniejsze w stosunku do wieku ciążowego (SGA status 13% vs 8,9%), podobnie noworodki matek po operacji uzyskiwały mniejszą punktację w skali Apgar. Gorsze wyniki perinatologiczne były związane ściśle z czasem od operacji do ciąży: im był o krótszy, tym częstość powikłań się zwiększała.

Tak więc operacje bariatryczne wpływają na przebieg ciąż u takich pacjentek. Ponieważ czas do 2 lat od operacji wydaje się mieć kluczowy wpływ w tym aspekcie, należy go uwzględniać w informowaniu pacjentek o optymalnym czasie, jaki musi upłynąć od operacji do koncepcji – powinien być on dłuższy niż 2 lata.

Opracował Jacek Szamatowicz na podstawie JAMA 2017.